לפני /אחרי

כניסה לבית
כניסה לבית 2
כניסה לבית 3
מטבח
מטבח 2
מטבח 3
סלון
סלון 2
פינת אוכל
פינת האוכל 2
הפרדה בין המטבח לפינת האוכל
חדר משחקים
מעקה ומדרגות הבית
מרפסת נוף
פרגולה בחצר